Faglige kompetencer på heldagsskolen


På Heldagsskolen Vantinge har de ansatte enten en uddannelse som lærer eller pædagog. Der bliver sjældent ansat nyuddannede

En del af de ansatte har erfaringer fra et aktivt fritidsliv, fx frivilligt arbejde og foreningsarbejde, der har givet dem mange forskellige berøringsflader. Forståelsen af, at livet kan leves på mange måder, er afgørende i arbejdet med børnene og deres familier på heldagsskolen.

Der er ansat lige mange lærere og pædagoger og de to faggrupper er repræsenteret i alle skolens teams. Lærerne har dybdefaglighed inden for tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen i skolefagene. Pædagogerne har dybdefaglighed inden for arbejdet med relationer og gruppedynamikker.

De to faggruppers dybdefaglighed skaber i det daglige tætte samarbejde en stærk breddefaglighed, som skærper dømmekraften og de valg, der bliver truffet for det enkelte barn.


fælles kompetenceudvikling

På Heldagsskolen Vantinge tror vi på fælles kompetenceudvikling for alle medarbejdere. Der foregår en løbende efteruddannelse af personalet i kraft af fælles efteruddannelsesdage og efteruddannelse i de enkelte teams.

Siden 2016 har vi arbejdet med mentalisering i tilgangen til børn og unge, hvilket har været understøttet af fælles kompetenceudvikling for alle lærere og pædagoger. I dagligdagen får vores teams supervision af vores interne konsulent, så vi hele tiden udvikler vores evne til mentalisering.

I 2017 startede vi et udviklingsarbejde omkring aktionslæring. Vi bruger aktionslæring til at udforske og forbedre vores daglige pædagogiske og faglige arbejde med eleverne. Dette udviklingsarbejde kører stadigvæk i samarbejde med en ekstern konsulent. Aktionslæring bliver implementeret i alle teams som metode til at undersøge og udforske praksis på skolen.

I 2018 er vi gået i gang med fælles kompetenceudvikling inden for den neurosekventielle tilgang, NMT (forkortelse for Neurosequential Model of Therapeutics). NMT er en helhedsorienteret tilgang, som både inddrager tidlig udvikling, tilknytning, traumer samt nuværende funktionsniveau hos barnet. NMT er en overskuelig måde, at skabe et overblik over den information, man har om barnet. Samtidig kan det indikere, hvilke interventioner der vil være mest hensigtsmæssige at starte med.