Forårs-sfo


Forårs-SFO er et forløb på tre måneder for børn, der skal begynde i 0. klasse efter sommerferien

Forårs-SFO på heldagsskolen er en blød overgang fra børnehaven til indskolingen på heldagsskolen. Forårs-SFO er udelukkende for børn i 5-6 års alderen.

Et barn, der begynder i forårs-SFO på heldagsskolen, har brug for en forudsigelig hverdag i et mindre miljø end det ville møde som ny skoleelev i en almindelig forårs-SFO med flere børn og færre voksne.

Ud over en forudsigelig hverdag i et trygt miljø vil de voksne støtte børnene i, at de lærer at håndtere og forstå egne reaktioner og følelser.

Den pædagogiske indsats i forårs-SFO´en vil være rettet mod, at lære børnene strategier for, hvordan de kan håndtere vrede, frustration og stress. Målet er, at barnet lærer, hvordan det kan berolige sig selv.

En stor del af dagen i forårs-SFO´en vil i sin struktur ligne skoledagen i indskolingen. Skoledagens rutiner blive indøvet og gentaget hver dag i genkendelige rammer. Gradvist bliver børnene trygge i deres nye dagligdag og med de nye voksne.

Forældresamarbejdet

Det er helt afgørende for barnets udvikling, at der er et tæt samarbejde med forældrene.

For forældrene kan det være nyt, at deres barn har behov for en særlig pædagogisk indsats. Det kan derfor være betryggende at have en tæt dialog med personalet på heldagsskolen om, hvordan de bedst støtter deres barn.