samarbejdet med forældrene


På Heldagsskolen Vantinge har vi et tæt og forpligtende samarbejde med forældrene

Forældresamarbejdet står helt centralt i et elevforløb på heldagsskolen. Barnet skal opleve, at det er omgivet af voksne- både hjemme og i skolen- som arbejder mod de samme mål. Det er derfor helt afgørende, at samarbejdet er baseret på gensidig åbenhed, tilgængelighed og loyalitet.


Udgangspunktet for forældrenes engagement og optimisme omkring skolegang generelt og heldagsskolen specielt, kan ofte være negativt eller præget af opgivelse. Forældrene kan selv have dårlige erfaringer med at gå i skole. Samtidig kan de være slået ud af, at deres barn ikke er ligesom ”de andre”.

Mange føler skyld og skam. De har måske oplevet at blive ekskluderet fra fællesskabet på den gamle skole, fordi deres barn ofte har stået i centrum for konflikter og uro i klassen.

Dertil kommer, at forældrene og barnet forud for visitationen til heldagsskolen har været gennem mange fagprofessionelle hænder. De har ofte stået i centrum for forskellige foranstaltninger, som har været afprøvet uden succes.

På heldagsskolen tager skole-hjem-samarbejdet afsæt i, at anerkende forældrenes sårbarhed. Samtidig tydeliggør vi med forventningerne til skole-hjem-samarbejdet, at forældrene spiller en afgørende rolle i, at deres barn udvikler sig.

åbenhed og tilgængelighed

Forældrene er forpligtet til at informere skolen, når der er sket noget i barnets liv, som påvirker det. Det kan være en større hændelse, sygdom, skilsmisse eller flytning, der har indflydelse på barnets liv. Men også dagligdags hændelser som eksempelvis en dårlig morgen eller en konflikt i hjemmet.

Forældrene kan på samme måde forvente, skolen informerer forældrene, hvis hændelser i løbet af skoledagen har påvirket barnet.

På heldagsskolen er der en høj grad af tilgængelighed til skolens personale enten på telefon eller sms. Henvendelser og beskeder fra forældrene bliver besvaret hurtigst muligt.


Loyalitet

Loyalitet i samarbejdet er, at forældrene ikke lader barnet opleve gennem ord eller handlinger, hvis de ikke er enige med skolen. Forældre, der er uenige eller utilfredse med heldagsskolen, skal kontakte skolen, så det kan blive snakket igennem.

Et barn der overhører, at forældrene diskuterer skolen og ikke er tilfredse, bliver usikkert. Det kommer i en loyalitetskonflikt mellem forældrene på den ene side og de voksne på skolen på den anden.

Målet for det tætte og gensidigt forpligtende skole-hjem-samarbejde er, at forældrene bliver selvhjulpne, så de fremadrettet kan støtte deres barns trivsel og læring.