Friluftklassen


Friluftklassen er for elever, der har brug for en skoledag med udeliv

Skoledagen i friluftklassen er bygget op af korte skolefaglige undervisningsmoduler og udendørsaktiviteter i skoven. En fast struktur om dagen understøttet af mange gentagelser, skaber den forudsigelighed, som eleverne har brug for.

Eleverne i friluftklassen har ekstraordinært brug for den ro og de sanseoplevelser, som naturen tilbyder. Ro og friluftaktiviteter udvikler elevernes sanser og påvirker den del af nervesystemet, der virker beroligende.

Et andet centralt element i skoledagen er at træne samarbejde. Det kan være at bygge en bivuak, hente træ til bålet eller at lære at deles om save, økser og trillebør.


Høbbet 

Friluftklassen samles hver morgen i klasseværelset på skolen i Vantinge. Her bliver dagens beskeder givet, hvorefter eleverne kører i skoven i skolens busser.

I skoleåret 2018/19 har heldagsskolen fået mulighed for at låne en ejendom af Bikubenfonden i det naturskønne skovområde Høbbet syd for Korinth.


Skoledagen

Skoledagen er fast struktureret og skemaet gentages de fleste af ugens dage:

Formiddagens program begynder hver dag med 15 minutters læsning, efterfulgt af 15 minutters dansk. Herefter er der formiddagsspisepause, inden det første lange frikvarter, hvor eleverne kan vælge mellem tre forskellige aktiviteter i skoven.

Efter en times udeaktiviteter er der matematik i 10 minutter, 10 minutters pause og 10 minutters matematik igen.

Efter matematik er der frokost og stilletid, hvor eleverne kan vælge mellem forskellige stilleaktiviteter, efterfulgt af et frikvarter.


Dagen afrundes med fordybelsestid, hvor eleverne indhenter det, de ikke har nået af faglige opgaver i løbet af dagen.

Grundstrukturen i skemaet kan erstattes af projektarbejde, hele udedage i skoven eller på ture.

Undervisningen i dansk og matematik er i høj grad integreret i udeaktiviteterne. Det kan være beregninger og tegninger af målestoksforhold på hulebyggeriet eller når der skal bygges højbede eller pallemøbler.


Frikvartererne

Samtlige elever skal hver dag lave aftaler med de voksne om, hvad de vil lave i frikvartererne og hvem de vil være sammen med.

Nogle børn skal i perioder holde frikvartererne helt tæt på en voksen. I andre perioder kan det aftales, at frikvarteret foregår på et nøje aftalt og afgrænset område uden voksne.

De faste rammer skaber tryghed og forudsigelighed og er at drage omsorg for det enkelte barn.Andre aktiviteter i friluftklassen

  • Svømning
  • Jagttur med professionel skytte
  • Maddag, der går på skift mellem eleverne
  • Natur og teknik- projektforløb med overbygningen
  • Gå- og cykelture til spændende naturområder
  • Endagsudflugter
  • Samle frugter og svampe
  • Fisketur
Forældresamarbejdet

Samarbejdet med forældrene er en absolut forudsætning for at børnene udvikler sig. Der er en gensidig forpligtelse mellem hjemmet og skolen til at tage kontakt, hvis barnet af den ene eller anden grund har haft en dårlig dag i skolen eller en dårlig weekend.