Heldagsskolen er en folkeskole


Heldagsskolen Vantinge er som de øvrige folkeskoler i Faaborg-Midtfyn Kommune underlagt bestemmelserne i folkeskoleloven

Heldagsskolen er underlagt folkeskoleloven og det betyder, at:

  • skolen skal opfylde de nationale mål (Fælles Mål) for, hvad eleverne skal lære i skolens fag
  • lærerne skal opstille individuelle læringsmål for den enkelte elev i elevplanerne og følge op på dem
  • skolelederen kan fastsætte de pædagogiske retningslinjer for organiseringen og tilrettelæggelsen af undervisningen
  • skolen kan afholde prøver i folkeskolens afgangseksamen (9. klasse)

Det er kommunen, der afgør, om et barn skal tilbydes et forløb på Heldagsskolen Vantinge. Forældre kan med andre ord ikke vælge skolen til deres barn, sådan som man frit kan vælge folkeskole.

Heldagsskolen Vantinge modtager primært elever fra Faaborg-Midtfyn Kommune, men også fra andre kommuner.