Heldagsskolens formål og mål


På Heldagsskolen Vantinge tager vi hånd om elever, der i en periode har brug for ekstra støtte og omsorg for at kunne vende tilbage til et alment skoletilbud, efterskole eller til specialklasse

Et forløb på heldagsskolen varer som udgangspunkt op til to år. Rammen på to år betyder, at skolens fagprofessionelle hele tiden har fokus på den enkelte elevs udvikling og løbende vurderer, om heldagsskolen er det rigtige tilbud.

Viser det sig, at en elev er i god udvikling, men ikke klar til udslusning efter to år, har eleven mulighed for at fortsætte sit forløb på heldagsskolen med den forventning om, at udslusning sker på et senere tidspunkt.

For at indfri målet om, at eleverne skal vende tilbage til et alment skoletilbud, har vi på heldagsskolen fokus på, at eleven både udvikler sig i skolefagene og personligt.