Tilkaldevikarer søges


Vi søger dygtige og engagerede tilkaldevikarer, gerne pædagog- eller lærerstuderende

Vores elever har komplekse AKT-vanskeligheder og har brug for støtte i både undervisnings-, social- og familiemæssige sammenhænge.

Elevernes kognitive funktionsniveau ligger i området fra lavt til normalt kombineret med sociale og/eller følelsesmæssige vanskeligheder. Desuden har vi omsorgssvigtede elever, der er anbragt uden for hjemmet.

Vi arbejder ud fra en helhedsorienteret og individuelt tilrettelagt indsats, hvor undervisning, socialpædagogiske indsatser og eventuelle familiebehandlingsforløb går hånd i hånd.

Fra politisk side er det visionen, at skolen udvikler sig til kommunens pædagogiske fyrtårn.

Vi har elever fra 0.-9. klasse og et voksende elevtal. Personalegruppen består af lærere og pædagoger.

Om jobbet

Vores nye kollegaer skal være indstillet på, at ting ikke altid går som planlagt.

At arbejde med undervisning af børn på heldagsskolen kræver stor fleksibilitet og omstillingsevne. Samtidig lægger den pædagogiske praksis op til stor forudsigelighed, klarhed og kontinuitet - et uundgåeligt paradoks, som du skal kunne rumme.

Vi ønsker, at vores nye kollegaer:

  • kan indgå i meningsfulde læringsmiljøer for børn med lavt kognitivt funktionsniveau
  • har erfaring med at arbejde med børn med særlige behov og udfordringer
  • kan arbejde konsekvent med systematik og struktur
  • indgår konstruktivt i arbejdet i et tværfagligt team
  • er loyal over for fælles beslutninger
  • kan kommunikere klart i skrift og tale og er fortrolig med it
  • har kendskab til den mentaliserende tilgang
  • er professionelle i arbejdet med udadreagerende elever
  • vil være ansvarlig for det gode forældresamarbejde
Er du interesseret?

Vil du vide mere om jobbet som tilkaldevikar, er du velkommen til at kontakte skolens leder Anne Rasmussen på telefon 7253 5099 eller afdelingsleder René Sander på telefon 7253 2810