Magtanvendelser


På Heldagsskolen Vantinge lægger vi vægt på at undgå fysiske konfrontationer og magtanvendelser. Men når det sker, er der en helt fast procedure for, hvordan vi håndterer det

I det tilfælde at der sker en magtanvendelse på heldagsskolen, kontakter vi forældrene hurtigst mulig og giver en mundtlig overlevering af forløbet.

Personalet skriver en rapport om hændelsesforløbet. Forældrene kan komme på skolen og få den gennemgået eller tilsendt.

I forhold til barnet vil der være en dialog med henblik på at lære af hændelsen og finde nye strategier, så det ikke sker igen.

På skolen vil det team, der er omkring barnet, gennemgå hændelsen på et teammøde og drøfte, hvilke fremtidige strategier, der kan forhindre, at det opstår en anden gang.

På heldagsskolen arbejder vi hver dag med, at børnene lærer nye strategier for, hvordan de kan håndterer svære følelser og frustationer. Derfor har eleverne altid lov til at gå udenfor og trække lidt frisk luft, hvis de bliver pressede eller stressede over kravene i undervisningen.

Det betyder ikke, at vi ikke stiller krav, men vi tilpasser dem, så vi møder eleverne dér, hvor de er. Dermed oplever eleverne, at vi har tillid til, at de magter skolens opgaver og forventninger.