Mellemtrinet


Mellemtrinet er for elever i aldersgruppen 9-12 år svarende til 4.-6. klasse

På mellemtrinet er der fokus på, at eleverne lærer at være en del af både det faglige og sociale fællesskab i klassen.

Det står helt centralt i det pædagogiske arbejde, at eleverne lærer at forstå egne udfordringer og hvordan de skal håndtere dem.

Eleverne har ofte et meget negativt selvbillede og fokus på dét, de ikke kan. På heldagsskolen bliver der konsekvent arbejdet med et positivt fokus, så eleven får øjnene op for, at det er muligt at lykkes, også på dage, hvor det er svært.


En metode, til at arbejde konkret med elevernes individuelle mål og selvvurdering, er et smiley belønningssystem. To gange hver dag skal eleverne vurdere, hvor godt de har arbejdet med deres individuelle mål.

Er det gået tilfredsstillende, udløser det en smiley. Hver smiley tæller som point til opsparing af en belønning eller oplevelse for hele klassen. Det kan være en udflugt, et restaurantbesøg eller hygge med pizza.

Et andet vigtigt fokuspunkt er, at støtte eleverne i at udvikle gode relationer til hinanden. Det kan både være ved at snakke om kammeratskab i undervisningen, eller ved at deltage i regelstyrede bold- eller brætspil.


Skoledagen

Struktur og forudsigelighed er afgørende for eleverne og derfor bliver dagens skema hver morgen gennemgået med eleverne på tavlen.

Det gentager sig ved timens begyndelse, hvor eleverne får gennemgået hvad de skal arbejde med og hvad der forventes af dem.

Det faglige niveau i skolefagene er tilpasset den enkelte elev og der er stor pædagogisk opmærksomhed på, at eleven oplever succes med at indfri de krav og forventninger, de voksne har i undervisningen.

Da alle elever har svært ved at fastholde koncentrationen i længere tid af gangen, er den enkelte lektion inddelt i fire sektioner af 10 minutters varighed, hvor der sker et skift i opgavetype.

For at skabe forudsigelighed og tryghed i undervisningen bliver der holdt styr på tiden med det særlige ur, Time-timer, så eleverne hele tiden kan følge med i, hvor lang tid der er tilbage inden næste skift.


Frikvartererne

Der bliver lavet faste aftaler for, hvad samtlige elever laver i frikvartererne. Det betyder, at det er de voksne, der godkender alle legeaftaler mellem eleverne og de aktiviteter, de har lyst til at lave.

I praksis foreslår eleverne selv, hvad de gerne vil, men det er de voksne der beslutter om det er en god idé og i hvilket omfang det kræver, at der er en voksen inden for rækkevidde.Andre aktiviteter på mellemtrinet

  • Naturfag ude i naturen
  • Svømning
  • Musikband
  • Madlavning og fællesspisning
  • Belønningsture med LAN-party og pizza
  • Skolebio
  • Teatertur
  • Lejrskole
Forældresamarbejdet

Hver uge modtager forældrene en ugeevaluering i kontaktbogen for, hvordan elevens ugen er forløbet i forhold til arbejdsindsats, det skolefaglige og det sociale. Sammen med ugeevalueringen får forældrene planen for den kommende uge.

Derudover afholdes der skole-hjem-samtaler to gange om året.


Pubertetsundervisning med sundhedsplejersken


Belønningsdag med bueskydning