Netværksmøder


På Heldagsskolen Vantinge bliver der holdt to årlige netværksmøder


Formålet med et netværksmøde er at lave en samlet vurdering af, hvordan det enkelte barn udvikler sig. Alle relevante personer i barnets netværk deltager:

  • Forældre
  • Heldagsskolens ledelse og pædagogisk-psykologiske konsulent
  • Barnets primære voksne fra afdelingsteamet
  • Socialrådgiver, hvis der er en sådan tilknyttet familien

Det bliver drøftet, om der er behov for at få foretaget nye test, om heldagsskolen fortsat er det rigtige tilbud til barnet og/eller om det er relevant, at sætte gang i en udslusning.

På netværksmødet om foråret bliver der aftalt en revisitering til det kommende skoleår, hvis barnet skal fortsætte på heldagsskolen.
Formelt er det heldagsskolens skoleleder, der skal godkende, at barnet kan fortsætte.

Netværksmøderne tager udgangspunkt i status- og udviklingsplanen, der er det centrale styringsværktøj for den pædagogiske, psykologisk og faglige indsats og de mål, som skolen støtter barnet i at nå.

Få et overblik over, hvordan et elevforløb på heldagsskolen kan se ud