Emneuge: Vantinge City9. november 2018


I næste uge er der emneuge på heldagsskolen. Temaet er minisamfund og vores hedder Vantinge City.

I løbet af ugen vil eleverne arbejde med at producere forskellige produkter og de får løn for deres arbejde. Lønnen udbetales i vant coins.

Minisamfundet afsluttes fredag den 16. november, hvor I som forældre er velkomne til at kigge ind og deltage i Vantinge City.

Fredag den 16. november 2018 kl. 11.30 til 13.30

I kan købe 40 vant coins for 20 kr. og så kan I handle i Vantinge City.

Der bliver produceret snurretoppe, julepynt, bogstavmagneter, julekager, mad, glas som skal pyntes og meget mere.

Vi glæder os til en spændende uge.

Med venlig hilsen
Personalet på Heldagsskolen Vantinge

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Anne Bjerregaard Rasmussen på tlf. 72 53 50 99

Infobrev for skoleåret 2018-2019Juni 2018


Kære Alle

Vi er nu ved at være på klar til at gå på sommerferie og kan derfor sende jer alle et lille infobrev om skoleåret 2018-2019.

Som det ser ud lige nu er der 46 elever når vi møder ind i august. Vi har det kommende skoleår fire afdelinger på skolen:

  • Indskoling
  • Mellemtrin
  • Overbygning
  • Friluftklasse

De enkelte afdelinger er delt op i mindre klasser, hvor der går mellem fire til otte elever. Til alle klasser er der tilknyttet lærere og pædagoger som i fællesskab står for klassens og elevens faglige og sociale udvikling.


Første skoledag

Torsdag den 9. august kl. 8.15 til 13.00.

Bemærk at det er en kort skoledag.

Man er velkommen til at følge sit barn i skole og blive til en kop kaffe og rundstykke sammen med andre forældre.

SKOLENS MØDETIDER

Skolens mødetider er som følger:

Mandag   8.15 - 15.15
Tirsdag    8.15 - 15.15
Onsdag    8.15 - 15.15
Torsdag   8.15 - 14.15
Fredag     8.15 - 13.45


Forældremøde

Torsdag den 23. august 2018 kl 18.30 til 20.30 er der forældremøde for alle. Vi starter fælles med informationer fra Skoleleder Anne Bjerregaard Rasmussen og derefter går man ud i de enkelte klasser hvor klassens pædagoger og lærere fortæller om skoleårets gang, klassens daglige struktur, skole-hjem samarbejdet mm.

Ferieplan 2018-2019

Sommerferie:  lørdag den 30. juni 2018 - onsdag den 8. august 2018

Efterårsferie: lørdag den 13. oktober 2018 - søndag den 21. oktober 2018

Juleferie: fredag den 21. december 2018 - søndag den 6. januar 2019

Vinterferie: lørdag den 9. februar 2019 - søndag den 17. februar 2019

Påskeferie: lørdag den 13. april 2019 - mandag den 22. april 2019

St. Bededag: fredag den 17. maj 2019 - søndag den 19. maj 2019

Kr. Himmelfarts ferie: torsdag den 30. maj 2019 - søndag den 2. juni 2019

Grundlovsdag: onsdag den 5. juni 2019

Pinseferie: lørdag den 8.juni 2019 - mandag den 10. juni 2019

Sommerferie: lørdag den 29. juni 2019


I forbindelser med ferier har Faaborg-Midtfyn Kommune besluttet, at følgende skoledage slutter kl 13.00:

Torsdag den 9. august 2018:  8.15 - 13.00

Fredag den 12. oktober 2018: 8.15 - 13.00

Torsdag den 20. december 2018: 8.15 - 13.00

Fredag den 28. juni 2019: 8.15 - 13.00

Det betyder, at alle elever får fri kl. 13.00 og vil derfor være tidligere hjemme disse dage.

Skolelukning

Den 28. august har skolen lukket. Alle medarbejdere er på kursus denne dag.

Eleverne skal til gengæld alle i skole lørdag den 29. september 2018. Denne da er forældre, søskende, bedsteforældre også inviteret med i skole.

Skolearrangementer

Sensommermarked: lørdag den 29. september 2018

Lygtefest: onsdag den 31. oktober 2018

Julefest: onsdag den 12. december 2018

Pandekagedag: onsdag den 20. februar 2019

Forårsmarked: onsdag den 24. april 2019

Sommerfest: onsdag den 26. juni 2019

Der er mødepligt til skolens arrangementer. Det vil sige, at eleverne skal deltage. Til alle arrangementer bliver familier også inviteret.

Det har været dejligt at opleve, hvor gode alle har været til at bakke op om vores arrangementer.

Det betyder meget for eleverne, at vi holder vores traditioner og eleverne glæder sig til at deltage sammen med familien og vi sammen gør heldagsskolen til VORES skole.

Lejrskole

Der vil også i skoleåret 2018-2019 være lejrskoler for alle.

Mellemtrin, overbygning og friluftklasse har en uge til lejrskole. Det vil sige, at der er fire overnatninger. Lejrskolen kan afholdes i et stræk, men den kan også deles i f.eks. to mindre lejrskoler.

Indskolingen har én overnatning. Til gengæld arbejder indskolingen med det, som vi kalder lejrskoledage. Det er dage, hvor klassen kan tage på længere ture og skoledagen kan udvides.

Skolens lejrskoler har både et fagligt og socialt sigte. Det vil sige, at der f.eks. op til turen arbejdes med et fagligt emne som udfoldes på lejrskolen. Eller at turen giver en faglig oplevelse, som der så følges op på efter lejrskolen.

Enhver lejrskole vil altid have ét til flere sociale mål. Det kan være et fælles socialt mål for klassen, men også individuelle mål.


Emneuger

På heldagsskolen har vi i år besluttet, at lave to emneuger på skolen. Det betyder, at hele skolen arbejder med et fælles emne og i større eller mindre grad på tværs af klasserne.

I uge 46 bliver det et Minisamfund som bliver omdrejningspunktet.

I uge 12 handler det om Genbrug og teknik.

I får mere information om disse uger, inden de går i gang på skolen.

Netværksmøder

Alle vil blive indbudt til to netværksmøder i løbet af skoleåret. Møderne bliver løbende afholdt i skoleåret.

På netværksmødet bliver status- og udviklingsplanen gennemgået. I status- og udviklingsplanen indgår elevens faglige og sociale mål og udviklingen heraf samt en beskrivelse af, hvordan eleven fungerer i hverdagen på skolen.

På disse møder deltager elevens forældre og eller værger, primærkontaktperson, ledelsen, pædagogisk psykologisk konsulent og evt. sagsbehandler, kontaktvoksne og øvrige relevante personer.