Organisering i teams


Heldagsskolen Vantinge er delt op i fire afdelinger: indskoling, mellemtrin, overbygning og friluftklasse. Derudover tilbydes der forårs-SFO

Afdelingerne er delt op i teams, som alle har en koordinator, der blandt andet er ansvarlig for tilrettelæggelse af de to ugentlige teammøder og er kontakten til ledelsen. Teamene er selvstyrende. Det betyder, at de blandt andet er ansvarlige for skemalægningen og at de har et økonomisk råderum.
Den udvidede beslutningskompetence gør teamet handlekraftigt i forhold til at træffe hurtige beslutninger eller tilrettelægge særlige tiltag over for et enkelt barn.

Professionelt læringsfællesskab

De to teammøder har hvert deres fokus. Det ene møde er driftsfokuseret. Her planlægger teamet, hvad der helt praktisk skal foregå af aktiviteter i de kommende uger i klassen.

Det andet møde tager afsæt i idéen om professionelle læringsfællesskaber, hvor teamet drøfter eleverne eller et pædagogisk tema. Der er fokus på læring og udvikling af teamets professionalisme og handlemuligheder over for eleverne.

For at sikre at personalet har et fælles afsæt i heldagsskolens visioner og værdier, afholdes der efteruddannelsesdage og to månedlige koordinatormøder med ledelsen. På tilsvarende vis deltager ledelsen jævnligt i teammøderne for at sikre, at de også bliver en del af læringsfællesskabet.

Med en organisering i selvstyrende teams med udvidet beslutningskompetence og med læringsfællesskabet, som afsæt for det fagprofessionelle arbejde på heldagsskolen, er der skabt gode samarbejdsvilkår for indsatsen over for eleverne.