overbygningen


I overbygningen går heldagsskolens ældste elever, svarende til 7.-9. klasse i folkeskolen

Undervisningen i overbygningen har fokus på skolefagene og på, at eleverne bliver bedre til at regulere egne følelser og adfærd. Det særlige ved overbygningen er desuden, at eleverne i 9. klasse skal afslutte skoleåret med at gå til eksamen.

Eleverne har generelt svært ved at være i større sociale grupper, som eksempelvis en folkeskoleklasse og trives bedst i små og overskuelige miljøer med en tydelig struktur.

Samtidig er eleverne på vej mod en afslutning af folkeskolen og det er afgørende, at de lærer de sociale spilleregler.

Der er fokus på, at den enkelte elev opnår en høj grad af selvindsigt, forståelse for egne problemstillinger og ansvar for egne handlinger. Det sker blandt andet ved at tale direkte og anerkendende med eleverne om både problemer og succeser. På sigt bliver de bedre i stand til, at regulere egen adfærd og indgå i fællesskabet.


Skoledagen

Undervisningen i dansk, matematik og engelsk følger de timetal, der skal læses for at leve op til folkeskoleloven. De tre fag er eksamensfag i 9. klasse.

Naturfag kan i perioder foregå som en ugentlig projektdag i skoven.

Hver dag begynder med en gåtur og efterfølgende individuel læsning.

Derefter er der undervisning i dansk, matematik og engelsk. Alle arbejder på individuelle faglige niveauer i arbejdsbøger og på Chromebook. Når det giver mening, er der klasseundervisning ved tavlen.


Selvom det er folkeskolens ældste klasser får eleverne ikke lektier for. Skoledagen er tilrettelagt efter, at alt lektiearbejde foregår i skoletiden.

For elever der skal til eksamen bliver der i måneden op til eksamen lagt en intensiv plan for at få alle elever godt igennem prøverne.


Frikvartererne

Frikvartererne er undervisning på lige fod med timerne og foregår altid med en voksen inden for rækkevidde.

Eleverne har en dialog med den voksne om, hvem de gerne vil holde frikvarter med og hvad de vil lave. Hvis den voksne mener, at det er et hensigtsmæssigt forslag, bliver der lavet en aftale.Andre aktiviteter i overbygningen 

  • Træning til deltagelse i mountainbike cykelløb (særlig for drengene)
  • Hestepleje (særlig for pigerne)
  • Madlavning og fællesspisning
  • Ansvarlig for skoleboden, herunder samarbejde om madlavning og salg
  • Planlægning af lejrskole i udlandet
  • Brobygning for 8. og 9. klasserne
  • Erhvervspraktik, når det giver mening
Forældresamarbejdet

Der bliver udgivet et ugebrev, som fortæller, hvad der er sket i ugens løb i klassen og hvad der er på programmet i ugen, der kommer.

Ugebrevet er tænkt som en mulighed for, at forældrene kan følge klassen tæt og tage en snak med barnet om, hvordan det går.

I tilfælde af at der er sket noget ud over det sædvanlige, der kræver forældrenes involvering, bliver der altid taget kontakt til hjemmet samme dag.