Psykoedukation af forældre


Hvis forældre til et barn på heldagsskolen har brug for at lære noget om de vanskeligheder, som deres barn har, tilbyder skolens pædagogisk-psykologiske konsulent psykoedukation

Psykoedukation betyder, at forældrene får et mini-kursus i bedre at kunne forstå deres barns adfærd og reaktioner og/eller indlæringsvanskeligheder og får vejledning i, hvordan de bedst håndterer dem.

Ofte er det i forbindelse med de halvårlige netværksmøder, at forældre giver udtryk for, at de har brug for at blive klædt bedre på for at forstå deres barn. Der bliver efterfølgende aftalt et møde med pædagogisk-psykologiske konsulent.

Det er helt individuelt, hvor mange gange der er behov for at mødes. For nogle vil et par møder være passende. For andre vil der være brug for flere mødegange, eventuelt med et tilbud om behandling i et terapeutisk forløb.