Skole-hjem-samarbejdet


Når et barn visiteres til et forløb på heldagsskolen, er det for mange forældre den foreløbige kulmination på længere tids bekymring over, at ens barn ikke er som ”de andre” og mistrives

Når dit barn skal gå på heldagsskole, kan du som forælder føle, at dit barn er stemplet. Du kan også føle, at du ikke er god nok eller måske skulle have gjort noget anderledes. Det er tanker og følelser, der gør, at du som forælder kan føle dig sårbar.

På Heldagsskolen Vantinge vil du møde lærere og pædagoger, der har stor erfaring i at støtte og guide forældre, der har det svært med, at deres barn går på heldagsskolen.

Vores erfaring er, at de fleste forældre efter et stykke tid oplever, at det er betryggende at vende større og mindre bekymringer med personalet.

Selvom det kan være vanskeligt at finde overskud og lyst til, at engagere sig i skole-hjem-samarbejdet, så er det fuldstændig afgørende, at du gør det.

Dit barn kan kun udvikle sig og få det bedre, når du støtter og involverer dig i både dit barn og i fællesskabet omkring skolen. Det gør du blandt andet ved, at deltage i skolens arrangementer.

Skole-hjem-samarbejdet på heldagsskolen er et gensidigt forpligtende samarbejde, hvor vi arbejder tæt sammen om dit barns trivsel og læring.

Helt konkret betyder det, at skolen forventer, at du som forælder:

  • Deltager i alle møder vedrørende dit barn
  • Deltager i fællesarrangementer i løbet af skoleåret
  • Tjekker Skoleintra og følger med i ugeplanen
  • Informerer skolen, hvis der er sket noget hjemme, som påvirker dit barn
  • Kontakter skolen, hvis du er utilfreds
  • Er loyal over for skolen og ikke taler dårligt om skolen, når dit barn er tilstede

Til gengæld kan du som forælder forvente, at skolen:

  • Kontakter dig, hvis der er sket noget i løbet af skoledagen, der påvirker dit barn
  • Skriver ugeplaner og anden vigtig information i Skoleintra
  • Er til at få fat på enten på telefon eller sms, og svarer på dine beskeder
  • Involverer og inddrager dig i alle væsentlige beslutninger vedrørende dit barn