Trivselsanvisninger


Vi vægter trivsel og et godt læringsmiljø højt på Heldagsskolen Vantinge. Vi passer på hinanden og på vores ting. Vi er her for at udvikle os og for at kunne komme til at tage større ansvar for eget liv